Strašiak menom obezita. Netrápi len dospelých, ale aj deti a celú populáciuv globálnom merítku. Realita je zarážajúca. Počet obéznych detí má čím ďalejtým viac stúpajúcu tendenciu. Prevencia? Absolútne nedostatočná.

Čítajte viac